T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Başvuruları

  2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesine istinaden hazırlanarak 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde yapılacak olan 2018 Yılı Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım başvuruları;31/03/2017 tarih ve 2 sayılı Bakanlığımız Taşınmaz Kültür Varlıklarına Onarımına Yardım Komisyonu Kararı ile

PROJE YARDIMLARI İÇİN  18/09/2017 TARİHİNE KADAR

UYGULAMA YARDIMLARI İÇİN 18/12/2017 TARİHİNE KADAR,

TOPLU BAŞVURULARIN 2018 MAYIS AYI SONUNA KADAR   EKSİKSİZ OLARAK İL MÜDÜRLÜĞÜ KANALIYLA GENEL MÜDÜRLÜĞE İLETİLMEK ÜZERE aşağıda belirtilen Müdürlüğümüz adresine teslim edilmelidir.

GEREKLİ BELGELER

Projeler için:

1-Yardım başvuru dilekçesi (EK-1),

2-T.C.kimlik numarası beyanı,

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

7- Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

8- Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor (Yaklaşık maliyet başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile “Tek Yapı Ölçeğinde Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri Yaklaşık Maliyeti Hazırlama Yöntemi/Teknik Şartnamesi”’ne göre hazırlanmalıdır. Yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.)
9-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

10-Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

Uygulamalar için istenilecek belgeler:

1-Yardım başvuru dilekçesi (EK-2)

2-T.C.kimlik numarası beyanı,

3- Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

4-Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı;

5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

6-Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu Kararı ve onaylı projeler,

7-Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

8-Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

9- Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor (Uygulama yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.)
10-Dijital ortamda ve basılı olarak yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü

11- nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

Başvuru dosyaları aslı ve sureti olarak 2 dosya olarak düzenlenmelidir.

İRTİBAT:

Karabaş Mah. Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Sabancı Kültür Sitesi No:78 41040 İzmit/KOCAELİ         

Tel: (0 262) 324 54 64  Faks: (0 262) 324 54 63

2018 Proje Yardımı Dilekçesi İçin Tıklayınız 2018 Proje Yardımı dilekçe (EK-1)

2018 Uygulama Yardımı Dilekçesi İçin Tıklayınız 2018 UYGULAMA Yardımı dilekçe (EK-2)